Algemene Voorwaarden
 1. Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 2. Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier en betaling deze overeenkomst aangaan met K9-Coaching of zich per email voor een cursus/training opgeven.
 3. K9-Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 4. Locatie en lestijden kunnen door K9-Coaching worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.
 5. De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd.
 6. De lesinformatie die u schriftelijk, per mail of op een andere manier van K9-Coaching ontvangt mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd.
 7. De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Geldige titerbepalingen worden ook geaccepteerd.
 8. K9-Coaching behoudt zich het recht voor om cursisten uit te sluiten voor deelname aan een groepslessen.
 9. De honden mogen tijdens de lessen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, niet los of met elkaar spelen.
 10. De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de cursist.
 1. Inschrijving voor een cursus, individuele les, kan via het inschrijfformulier op de website. Je ontvangt dan een bevestiging per email.
 2. Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen.
 3. Bij inschrijving dient betaling meteen te worden voldaan.
 4. Bij inschrijving wordt u direct doorgestuurd naar de beveiligde betaalomgeving. Hier kunt u via IDEAL direct de betaling voldoen.
 5. Indien door ziekte of overmacht bij de instructeur een inschrijving door K9-Coaching moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van al gevolgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

 

 1. Indien door ziekte of overmacht de instructeur een reeds gemaakte lesafspraak niet na kan komen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe lesafspraak worden gemaakt.
 2. Indien de cursist verhinderd is en een afspraak wil verzetten, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Dit kan per email of telefonisch.
 3. Bij melding tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kan een inhaalles worden afgesproken zonder extra kosten.
 4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zal K9-Coaching 50% van het lesgeld terugstorten.
 1. Kun je een keer een les niet aanwezig zijn? Restitutie van een deel van het cursusgeld is niet mogelijk. Je hebt je ingeschreven voor een hele cursus, ongeacht of je de lessen wel of niet volgt. -De mogelijkheid bestaat om een gemiste les in te halen in een privéles van 30 minuten, kosten hiervan zijn €35,-
 2. Kan een les van een groepscursus een keer niet doorgaan vanwege extreme weersomstandigheden of door ziekte of overmacht van de instructeur, dan wordt zo snel mogelijk een inhaalles ingepland. De inhaalles zal in de meeste gevallen de week erna plaatsvinden, waardoor alle lessen 1 week opschuiven. Afhankelijk van de start van andere cursussen kan het dan een keer voorkomen dat een les op een andere dag en tijdstip plaatsvindt dan normaal.
 3. Niet iedere hond is geschikt voor een groepsles. Indien de aanwezigheid in de groepsles voor de hond zelf of voor de andere honden in de les teveel stress oplevert, kan de instructeur de les voor een deelnemer voortijdig beëindigen. Er zal in dit geval geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. De groepscursus kan wel worden omgezet naar een privécursus, waarvoor dan een aanvullende factuur zal worden gestuurd.
 4. Groepslessen buiten gaan niet door bij zeer extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld onweer of extreme warmte). Deelnemers aan de groepsles kunnen tot 1 uur voor aanvang van de les hiervan op de hoogte worden gebracht.
 5. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste groepsles, wordt het cursusgeld volledig terug gestort.
 6. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus vanaf 7 dagen tot voor aanvang van de eerste groepsles, worden reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 50% van de prijs van de cursus (ter compensatie voor de gereserveerde plaats in de groep).
 7. Bij annulering nadat er al een les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen lesgeld geretourneerd.